NUTRIMORE SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în mun. Marghita, str. Vișeului, nr. 16, jud. Bihor, având număr de ordine în registrul Comerțului J5/1922/20.10.2020, Cod unic de înregistrare 43213193,

DESPRE PLATFORMĂ
Termenii și condițiile curente stabilesc relațiile dintre:

 1. Platforma „NUTRIMORE”, numită pe scurt NUTRIMORE în calitate de
  furnizor, și :
 2. UTILIZATORII care folosesc serviciile NUTRIMORE. Termenii și
  condițiile de față se referă la toate persoanele care utilizează NUTRIMORE și/sau se înregistrează pentru a utiliza site-ul www.gianinaavram.com
 3. La utilizarea NUTRIMORE, persoanele sunt obligate să respecte Termenii
  și Condițiile curente, precum și regulamentul aplicabil dintre România și
  Uniunea Europeană.
 4. Odată cu finalizarea înregistrării pe NUTRIMORE și apăsarea butonului
  interactiv „Accept Termenii și condițiile”, persoanele care au îndeplinit acești pași, sunt de acord și acceptă Termenii și Condițiile curente.
 5. Accesul dumneavoastră și utilizarea site-ului nostru sunt supuse legilor
  și regulamentelor incidente în materie, “Termenilor și condițiilor” din
  prezentul document precum și oricăror alte condiții, clauze sau documente disponibile pe site sau la care site-ul face trimitere.

TERMENI ȘI DEFINIȚII
NUTRIMORE – persoană juridică de naționalitate română, cu sediul în
mun. Marghita, str. Vișeului, nr. 16, jud. Bihor, având număr de ordine în
registrul Comerțului J5/1922/20.10.2020, Cod unic de înregistrare 43213193
UTILIZATOR- orice persoană care accesează site-ul NUTRIMORE în scop
de informare pentru a efectua (sau nu) operațiuni ulterioare externe site-ului și care si-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni si Condiții SITE- spațiu marcat în rețeaua de internet globală, accesibilă prin adresa sa unificată (URL) după protocol HTTP, HTTPS sau alt protocol standardizat, care conține fișiere, programe, text, sunet, imagini și alte materiale și resurse

SERVICII – orice serviciu listat pe Site, inclusiv serviciile menționate in
Comandă, care urmează a fi furnizate ca urmare a Contractului încheiat.
CONTRACT- reprezintă actul juridic încheiat ulterior comunicării dintre
părți prin intermediul site-ului de prezentare
TESTIMONIALE – evaluare redactată pe baza experienței personale care
relevă aptitudinea serviciului de a respecta calitatea promisă

DREPTURI DE AUTOR

 1. Conținutul, astfel cum este definit in preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a NUTRIMORE, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare).
 2. Conținutul acestui website nu poate fi reprodus, retransmis ori stocat pe un alt site sau printr-un alt sistem electronic de înregistrare.
 3. Orice încălcare a acestor prevederi atrage răspunderea potrivit legii. Utilizarea textelor și a datelor în condițiile de mai sus nu permite folosirea designului și a layout-ului sau a imaginilor publicate pe website. Elementele singulare aflate pe acest website sunt protejate de dreptul de autor (i.e. copyright).

CONDIȚII DE UTILIZARE

 1. Accesul in vederea solicitării unei consultații ii este permis oricărui Utilizator. Pentru motive justificate NUTRIMORE își rezervă dreptul de a restricționa accesul Utilizatorului în vederea efectuării unei consultații, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Utilizatorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel NUTRIMORE
 2. Comunicarea se poate realiza prin adresele menționate la secțiunea “Contact” de pe Site.
 3. NUTRIMORE poate publica pe Site informații despre promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care NUTRIMORE are încheiate contracte de parteneriat.
 4. Toate informațiile folosite pentru descrierea Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / video/ etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea NUTRIMORE, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

TESTIMONIALE

 1. NUTRIMORE își rezervă dreptul de a publica păreri tip testimoniale primite benevol/ solicitate UTILIZATORILOR pe platforma de prezentare.
 2. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la
  desfășurarea consultației, adaptarea planului de nutriție, și la celelalte servicii negociate și acceptate prin încheierea contractului.
 3. În momentul înregistrării unui anumit testimonial , UTILIZATORUL acordă NUTRIMORE o licență neexclusivă, perpetuă, irevocabilă, nelimitată teritorial și dă dreptul NUTRIMORE de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui si de a afișa conținutul în discuție.
 4. Fiecare UTILIZATOR, prin accesarea acestei secțiuni, se angajează să folosească un limbaj corespunzător, fără a jigni sau afecta oricare alt Utilizator ori NUTRIMORE.
 5. Se impune obligația UTILIZATORULUI de a-și asuma veridicitatea informațiilor introduse și conformitatea acestora cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială, de licență sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;
 6. UTILIZATORUL își asumă să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obține detalii suplimentare referitoare la un anumit serviciu de pe Site fără a face referire către alte societăți ce promovează vânzarea si cumpărarea de produse sau servicii;
 7. UTILIZATORUL își asumă obligația de a se abține de la fraudarea serviciilor prezentate de către NUTRIMORE sau de la înscrierea unui conținut care să cuprindă materiale de natură publicitară.
 8. În eventualitatea semnalării unui testimonial înscris de către un UTILIZATOR ca având un conținut inadecvat, dintr-o perspectiva strict subiectivă, acest conținut este examinat de NUTRIMORE pentru a determina dacă încalcă Termenii si Condițiile stipulate în prezentul document.
 9. În cazul in care NUTRIMORE constată încălcarea Termenilor si Condițiilor in mod repetat, acesta își rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului de a înscrie testimoniale.

RISCURI

 1. Accesarea site-ului de către UTILIZATOR se face pe propria sa răspundere. Informațiile conținute pe acest site vă sunt oferite, doar pentru scopurile dumneavoastră de informare, fără a oferi vreo garanție de orice fel. Aceste informații pot conține erori, iar informațiile pot fi modificate, reactualizate şi șterse fără înștiințare prealabilă.
 2. NUTRIMORE își rezervă dreptul de a aduce în orice moment modificări conținutului site-ului.
 3. Proprietarul acestui site nu garantează funcționarea neîntreruptă și lipsită de erori a site-ului și a serverelor, după cum nu este răspunzător de riscurile specifice utilizării site-urilor informatice (viruși, alte elemente sau acțiuni care pot provoca daune specifice Internetului și tehnologiilor digitale).

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Legea aplicabilă prezentului act juridic este legea română. Eventualele litigii apărute între NUTRIMORE S.R.L. și UTILIZATOR se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.